Bestseller, Århus

Projekt: Bestseller Århus
Projektnavn: Nyt bæredygtigt domicilbyggeri.
Bygherre: Bestseller A/S
Arkitekt: C:F: Møller A/S
Ingeniør: Cowi A/S
Hovedentreprenør MTH Århus A/S
Areal: 47000 m2
Bemanding: 15 Tømrere
Entreprise: Underentreprise Tømrerarbejdet
Egenproduktion: 20,1 mill.
Underentreprenører: Alu-facader, Blik
Byggeperiode: 2013-2015
E-sum: 22,3 mill
Byggeopgavens omfang, indhold og funktion:
Byggeriet er en kontor/administrationsbygning på ca. 22.000 m2
en 3-etages underjordisk kælder på ca. 24.000 m2 med plads
til ca. 450 biler og ca. 600 cykler. I p-kælderen etableres der adgang til nabobygningens p-kælder (Navitas).
Byggeriets hovedstruktur består af forskudte nord-/sydvendte bygningskroppe rejst på en base, der danner overgang til trafikken samt den bredde tunnel. De enkelte bygningskroppe aftrappes i højde i hhv. 5, 6, 7 og 12 etager, og der etableres en serie begrønnede gårdrum/tagterrasser i forskellige niveauer.
I kontorbygningen indrettes – ud over almindelige kontorfaciliteter – et auditorium og et udstillingsareal, som skal anvendes i forbindelse med firmaets efteruddannelse og markedsføring.
I bygningens stueetage indrettes kantine med dertil hørende storkøkken.
Der regnes med ca. 1200 personer, fordelt på 2×600