Renovering af Naturværket i Hinnerup

Byggeopgavens omfang, indhold og funktion

Vores opgave var at modernisere Naturværket, et tilbud til mennesker med sociale, fysiske eller psykiske handicaps, der søger beskyttet beskæftigelse i naturskønne omgivelser. Som en del af denne renovering har vi været ansvarlige for tagarbejde, nedrivning, installation af undertag og lægter, montering af ovenlys med indvendig belysning og påsætning af tagplader.

Egne ydelser

  • Tagarbejde
  • Nedbrydning
  • Undertag og lægter
  • Ovenlys med indv. lysning
  • Tagplader