Tagudskiftning på Papirfabrikken

Byggeopgavens omfang, indhold og funktion

Vi har været underentreprenør på projektet på Papirfabrikken, hvor vores ansvar omfattede udskiftning af taget samt installation af undertag og lægter, isolering af loftsrum og montering af ovenlys med indvendig belysning.

Egne ydelser

  • Tagarbejde
  • Nedbrydning
  • Undertag og lægter
  • Isolering af loftsrum
  • Ovenlys med indv. lysning

Underentreprenør

  • Tagdækker (tagpap)