Tagarbejde på hele Virring skole

Byggeopgavens omfang, indhold og funktion

Vi har udført en omfattende tagrenovering på Virring Skole, hvor vi har erstattet det gamle tag med et nyt. Derudover har vi udskiftet tagrender og nedløb for at sikre en optimal afledning af regnvand. Vi har også sørget for efterisolering af loftet over spærfødderne ved at indblæse papiruld, hvilket vil bidrage til bedre energieffektivitet. Som en del af projektet har vi også monteret en loftlem samt udført andre nødvendige opgaver.

Egne ydelser

  • Tagarbejde
  • Nedbrydning
  • Såær
  • Undertag og lægter
  • Isolering af loftsrum
  • Eternit Facadebeklædning

 

Underentreprenører

  • Blikkenslager
  • Maler
  • Stilladsfirma
  • Tagdækker (Tagpap)