Kultur og idrætscenter, Søften

Byggeopgavens omfang, indhold og funktion

Projektet omfatter opførelse af ny idrætshal samt renovering og modernisering af Præstemarkhallen – nu Søften Kultur & Idrætscenter – i direkte sammenhæng med den naboliggende Præstemarkskolen.

Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde med projektets byggeprogramudvalg med løbende input fra ad-hoc-underudvalg.

I forbindelse med udformningen af projektet er der lagt særlig vægt på at skabe nye, multifunktionelle rammer for afvikling af idræts- og kulturaktiviteter, herunder forbedrede rammer for afvikling af tilskueridræt i ny hal.

Desuden indeholder projektet nyt fitnesscenter i centret med udsigt til naturskønne omgivelser samt nyt kantineareal med tilhørende produktionskøkken, der servicerer både kultur- og idræftscenteret og Folkekole. Kantinen er målrettet disponeret med fokus på at skabe synergi mellem center- og skoleaktiviteter.

I forbindelse med realisering af projektet gennemføres desuden en facaderenovering af gavle på den eksisterende hal 1, der som spiller sammen med det arkitektoniske udtryk på den nye hal 2. Derved skabes en sammenhængende arkitektur mellem gammelt og nyt i en samlet helhed.

Egne ydelser

  • Nedbrydning
  • Spær
  • Dør – og vinduesmontage
  • Gipsvægge
  • Gipsinddækninger
  • Indvendige døre
  • Gerigter, fodlister
  • Systemlofter
  • Troldtektlofter
  • Dørpumper