Nyt tag på Rønbækskolen

Byggeopgavens omfang, indhold og funktion

I efteråret 2019 blev en ca. 2 år lang opgave for Favrskov Kommune afsluttet. Opgaven omhandlede bl.a. udskiftning af ca. 10.000 m² eternitplader til tagbrædder med tagpap. Tagudskiftningen foregik på Rønbækskolen i Hinnerup, hvor koordinering med ventilationsarbejde og sikkerhed var i højsædet.

Logistikken på skolen krævede meget koordinering, da hver enkelt fløj skulle genhuses i midlertidige pavilioner mens tagudskiftningen fandt sted. Samtidig med at arbejdsområdet var afspærret med byggepladshegn skulle adgangsveje og flugtveje til skolens brugere friholdes.

Egne ydelser

  • Nedbrydning af eternittagplader
  • Montage af tagbrædder
  • Montering af nye dampspærre mellem spær
  • Opførsel af ventilationshuse i tagrum
  • Ny stern – og underbeklædning
  • Opsætning af nye lofter
  • Nye tagrender og nedløb