Totalrenovering af Psykiatriens Hus

Byggeopgavens omfang, indhold og funktion

Totalrenovering af bygning efter alvorlig vandskade. Alt puds, med blyholdig maling, banket af vægge og akustikpuds på lofter fjernet. Alle EL- og VVS-installationer er de- og genmonteret. Vægge har fået nyt pudslag. Lofter er udført med isoleringsplader med akustikpuds. Vægge og lofter på tagetage er udført med rørpuds på bræddeunderlag. Nyt træbjælkelag i kælder samt nye systemlofter i toiletter. Alt arbejde er udført iht. kulturstyrelsens anvisninger.  Udskiftning af sortglaserede tegltag med tilhørende undertag, lægter og isolering. Renovering af ovenlysvinduer og skorstene.

Den indvendige del af entreprisen fandt sted i den ene halvdel af bygningen, mens den anden halvdel fortsat var i drift. Tagudskiftningen fandt sted mens der var aktivitet på den øverste etage.

Egne ydelser:

 • Tag
 • Nedbrydning
 • Udskiftning af spærtømmer
 • Undertag og lægter
 • Isolering af loftsrum
 • Ovenlys med indv. lysning
 • Vandskade
 • Nyt træbjælkelag i kælder
 • Bræddeunderlag for strå med puds.
 • Gipsvægge
 • Gipsinddækninger
 • Inventarmontage
 • Montage af indv. døre
 • Tæpaneler på vægge
 • Geregter, fod- og håndlister
 • Systemlofter
  •  

Underentreprenører:

 • Nedbryder
 • Murer
 • Akustikpuds (Lofter)
 • VVS’er
 • Blikkenslager
 • Elektriker
 • Elevator
 • Ventilationsfirma
 • Gulvfirma (Linoleum)
 • Maler
 • Stilladsfirma
 • Tagdækker (Teglsten)
 • Glarmester
 • Isolatør
 • Låsesmed
 • Fugemand
 • Rengøring
 • Vinduespudser